Eko-Chem Bis - œrodki chemiczne dla drukarzy
Eko-Chem Bis s.c. ul. Złotno 173, 94-411 Łódź, tel. 605359717, 605359718, 0426348413, fax 0426348385